Skip to content

Taalcafé steunen?

Heb je geen tijd om ons als vrijwilliger te helpen, maar wil je wel wat doen? Je kunt ons ook financieel steunen. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld nieuwe materialen aanschaffen of leuke activiteiten organiseren.

Donaties t.b.v. de Sluis zijn welkom op
rekeningnummer NL10 RABO 0319 0562 52
ten name van de Stichting Zaandamse Gemeenschap.
Deze stichting heeft de donaties in beheer.