Skip to content
tcdl-header-slide13-green
tcdl-header-slide15-orange

Over ons

De Sluis Zaanstad is een plek waar we nieuwkomers verwelkomen. Op onze locaties -verspreid over de Zaanstreek- maken én versterken we verbindingen tussen huidige en nieuwe Zaankanters. De activiteiten zijn primair gericht op taal, elkaar ontmoeten en meedoen. Nieuwkomers en Zaankanters ontmoeten elkaar en werken samen aan directe integratie.

Onze missie

De missie van de Sluis is om nieuwkomers sneller te helpen integreren zodat zij een zelfstandig en volwaardig bestaan kunnen opbouwen in de Zaanse maatschappij. Ontmoeting staat hierin centraal en het motto is ‘SAMEN’. Vanuit de ontmoeting is er gelegenheid voor dialoog, wederzijds begrip en goede contacten: een persoonlijk netwerk van waaruit een bestaan in de Zaanse maatschappij kan worden opgebouwd. 

Ambitie 2020 – 2025

Stichting de Sluis Zaanstad

Contact

Gegevens

  • kvk: 41231166 

  • Iban: NL10RABO0319056252

Bestuur

  • Margriet de Vries: voorzitter

  • Erika Voorendt: penningmeester

  • Renee Meijer: secretaris

Extra activiteiten

Ook organiseert de Sluis regelmatig activiteiten. Zo houden we leuke bingo’s, sollicitatietrainingen of nuttige EHBO-workshops.

Taalcafé steunen?

Heb je geen tijd om ons als vrijwilliger te helpen, maar wil je wel wat doen? Je kunt ons ook financieel steunen. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld nieuwe materialen aanschaffen of leuke activiteiten organiseren.

Donaties t.b.v. de Sluis zijn welkom op
rekeningnummer: NL10 RABO 0319 0562 52
ten name van Stichting De Sluis Zaanstad
Deze stichting heeft de donaties in beheer.