Skip to content

Over ons

Welkom bij Taalcafé de Sluis. De Sluis is een locatie in Zaanstad waar nieuwkomers met vrijwilligers Nederlands oefenen. In verschillende groepjes, ieder op zijn eigen niveau. We oefenen gesprekjes over boodschappen doen, naar de dokter gaan, een praatje maken met de buren. Het onderwerp maakt eigenlijk niet zoveel uit: het belangrijkste is dat er gezellig gepraat wordt.

We oefenen niet alleen met Nederlands, we helpen je ook de weg te vinden. De weg in Zaanstad, de weg naar opleiding of werk of de weg naar andere instanties.

Ook organiseert de Sluis regelmatig activiteiten. Zo houden we leuke bingo’s, sollicitatietrainingen of nuttige EHBO-workshops.

Je kunt ons vinden op de volgende locaties:

Over ons

Taalcafé steunen?

Heb je geen tijd om ons als vrijwilliger te helpen, maar wil je wel wat doen? Je kunt ons ook financieel steunen. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld nieuwe materialen aanschaffen of leuke activiteiten organiseren.

Donaties t.b.v. de Sluis zijn welkom op
rekeningnummer NL10 RABO 0319 0562 52
ten name van de Stichting Zaandamse Gemeenschap.
Deze stichting heeft de donaties in beheer.