Mooie donaties

Afgelopen jaar kregen we weer mooie donaties van particulieren en instanties. Pas nog van de collecte bij de Doopsgezinde Gemeente. Margriet de Vries gaf daar een presentatie over het belang van taal voor nieuwkomers. Kok Klever nam afscheid als predikant en had de Sluis voorgedragen voor de collecte. De kerkenraden hebben het bedrag van de collecte verhoogd en schonken duizend euro aan de Sluis! Een geweldig bedrag waar we weer lesmateriaal (boeken) van kunnen kopen en activiteiten van kunnen bekostigen.

Hoe groot of hoe klein de donatie ook is, we zijn enorm blij met alle betrokkenheid en willen iedereen daarvoor enorm bedanken!