Vacature: wij zoeken jou!

Werkcommissie Vluchtelingen Zaanstad

Werkcommissie Vluchtelingen Zaanstad is onderdeel van de Stichting Zaandamse Gemeenschap en beheert de donaties die worden gedaan ten behoeve van vluchtelingen en nieuwkomers in Zaanstad. Op dit moment bestaat het bestuur van de werkcommissie uit 5 leden. De functie van secretaris is onlangs vrijgekomen. Kom jij (m/v) ons bestuur versterken?

Secretaris werkcommissie (gemiddeld 2 uur p/w)
De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de organisatie.

Wat ga je doen?

– Deelnemen aan de bestuursvergadering (iedere 6 weken).
– De andere bestuursleden ondersteunen in hun taken.
– Schrijven van brieven en andere stukken namens de werkcommissie;
– Archiveren van ontvangen brieven en het bewaren van afschriften van verzonden brieven;
– Archiveren van contracten, subsidieaanvragen, jaarverslagen
– Beheer van de statuten en reglementen
– Maken van verslagen en notulen van de diverse vergaderingen, zoals de bestuursvergaderingen;
– (Mede) rapportages maken ter verantwoording van toegekende subsidies;
– Meebeslissen over de besteding van het donatie- en subsidiegeld en toezien dat dit volgens de reglementen van de werkcommissie gebeurt.

Wat vragen wij?

– B2 niveau Nederlands;
– Leeftijd 25+;
– Kunnen samenwerken in een team;
– Enthousiasme om mee te denken over de besteding van het donatie- en subsidiegeld;
– Leergierige en actieve houding.

Wat bieden wij?

– Uitdagend vrijwilligerswerk;
– Nieuwkomers en anderstalige helpen zich thuis te voelen in Zaanstad;
– Gezellige en betrokken medebestuursleden;

Gemiddeld kost het je ongeveer 2 uur per week. Je doet de werkzaamheden vanuit huis en samen met de andere bestuursleden bij één van de vrijwilligerslocaties.

Iets voor jou?
Voor meer informatie en/of over de inhoud van deze functie kunt u contact opnemen met penningmeester Erika Voorendt: erikavoor@hotmail.com.
Kijk ook op www.zaandamsegemeenschap.nl/vluchtelingen-zaanstad/