Verkiezingen

Op woensdag 16 maart jl. vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Onze vaste locatie in Zaanstad Noord (Buurthuis de Lorzie) was deze dag omgebouwd tot stembureau. Een mooie gelegenheid om onze deelnemers meer te vertellen over hoe verkiezingen in Nederland werken.

Vrijwilliger Menso vertelde vol passie over het verkiezingsproces. Op tafel lagen verkiezingskranten in makkelijke taal, kopie stempassen en stemlijsten. Ook het rode potlood ontbrak niet. Na de uitleg zijn we met z’n allen het stembureau ingegaan om het geleerde in de praktijk te brengen. Sommige deelnemers pakten hun identiteitsbewijs erbij…. Maar helaas, zonder stempas mag je niet stemmen.
Nadat we Menso als een ware minister-president op de foto hebben gezet, gingen we weer uiteen in de gebruikelijke groepjes. Sommigen hebben de rest van de les besteed aan verdere uitleg over de Verkiezingen.

Ook in de het taalcafé bij de Noodopvang waren diverse nieuwkomers geïnteresseerd in de verkiezingen en hebben de taalvrijwilligers uitleg gegeven aan de hand van de informatiekrantjes in makkelijk Nederlands.

Leuk om te zien dat onze deelnemers zoveel interesse toonden!